Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí trên Quốc lộ 26 đoạn qua thị xã Ninh Hòa

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top